Wat is InmarSat

Inmarsat maakt gebruik van satellieten in een geostationaire baan om de aarde. Inmarsat heeft 9 satellieten, waarvan de 4 Inmarsat satellieten voor de communicatie worden gebruikt. De overige satellieten worden gebruikt als reserve of voor verhuurde capaciteit. De satellieten hebben de volgende bedekkingsgebieden:

  • Atlantische Oceaan - West
  • Atlantische Oceaan - Oost
  • Indische Oceaan
  • Grote Oceaan

Hiermee wordt, op de polen na, de hele wereld bedekt. De satellieten maken gebruik van kleinere bedekkingsgebieden, zogenaamde spot beams, om in sommige gebieden meer capaciteit te kunnen leveren of diensten te kunnen leveren aan kleinere terminals.

Inmarsat dekkingsgebied
Inmarsat dekkingsgebied