AIS Systemen voor uw veiligheid

Het Automatische identificatiesysteem (AIS) voor de zeevaart is een rapportagesysteem voor locatie- en scheepsgegevens. Schepen die met AIS zijn uitgerust, kunnen hun positie, snelheid, koers en andere informatie, zoals identiteit van het schip, automatisch en dynamisch uitwisselen en regelmatig bijwerken met schepen die van een soortgelijk systeem zijn voorzien. De positie wordt afgeleid van het GPS (Global Positioning System) en de communicatie tussen schepen gebeurt met digitale VHF-transmissies (Very High Frequency).


Er zijn een aantal soorten AIS-apparaten:


Klasse A transponders.

Deze zijn vergelijkbaar met klasse B transponders, maar ze zijn ontworpen om in grote vaartuigen zoals vrachtschepen en grote passagiersschepen te worden geplaatst. Klasse A transponders verzenden met een hogere VHF-signaalsterkte dan klasse B transponders, en kunnen daardoor door schepen op grotere afstand worden ontvangen. Klasse A transponders zijn verplicht

op alle schepen die zwaarder zijn dan 300 ton bruto en op bepaalde typen passagiersschepen onder SOLAS-mandaat.


Klasse B transponders.

Lijken in veel opzichten op klasse A transponders, maar zijn doorgaans goedkoper omdat er minder hoge eisen aan de prestaties worden gesteld. Klasse B transponders verzenden met een lager vermogen en met een lagere rapportagefrequentie dan klasse A transponders.


AIS-basisstations.

AIS-basisstations worden door VTS (Vessel Traffic Services) gebruikt om de transmissies van AIS-transponders te bewaken en te controleren.


AtoN-transponders (Aids to Navigation).

AtoNs zijn transponders die op boeien of andere gevaren voor de scheepvaart worden gemonteerd, en die gegevens over hun locatie uitzenden naar de omringende schepen.


AIS-ontvangers.

AIS-ontvangers ontvangen doorgaans signalen van klasse A ontvangers, klasse B ontvangers, AtoNs en AIS-basisstations, maar verzenden geen informatie over het schip waarop ze zijn geïnstalleerd.


Splitter

Omdat VHF-radio’s en AIS-apparaat binnen hetzelfde frequentiebereik werken en daarom hetzelfde type VHF-antenne nodig hebben, is het mogelijk om met behulp van een AIS-antennesplitter één VHF-antenne voor beide apparaten te gebruiken. Deze AIS-antennesplitter is ontworpen om primair met klasse B AIS-transponders te werken, maar functioneert even goed met AIS-ontvangers.